Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Εισαγωγικό Μάθημα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1.0 Εισαγωγή
Έγινε μία εισαγωγή και παρουσίαση της ύλης.
Ακολουθεί η παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το μάθημα της ΑΕΠΠ για το σχολικό έτος 2010-2011:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 15/09/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου