Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΕΠΠ: Μάθημα 1ο: 1.1 + 1.2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1.1 Η έννοια πρόβλημα + 1.2 Κατανόηση προβλήματος

Το 1ο Φύλλο Ασκήσεων που δόθηκε στους μαθητές:

Ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος: 17/09/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου